Skip to content

FETVA o pohađanju islamske vjeronauke
Srijeda, 26. Septembar 2012.| 14:14

Polazeći od činjenice da je za valjano poučavanje vjeri islamu potrebno da vjeroučitelj ispunjava uslov znanja (kompetencija) i uslov ovlaštenja (emanet), kao i činjenice da su Ministarstvo vjera, odnosno Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama i Ministarstvo prosvjete u potpunosti zanemarile predloženu listu vjeroučitelja Mešihata Islamske zajednice i iz procesa izvođenja vjerske nastave isključili skoro sve vjeroučitelje Islamske zajednice, te da ono što se danas nudi kao islamska vjeronauka jeste krivovjerstvo i pokušaj vaspitavanja djece da robuju Beogradu i njegovim režimima, na temelju Šeriata i Ustava Islamske zajednice, a po ovlaštenju Glavnog muftije, Vijeće za fetve donosi

F E T V U

O POHAĐANJU ISLAMSKE VJERONAUKE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA R. SRBIJE


-         HARAM - zabranjeno je pohađanje islamske vjeronauke kod neovlaštenih i nekompetentnih nastavnika, jer je suprotno islamskim propisima, ciljevima i interesima islama, Islamske zajednice i muslimana.

-         FARZ - obaveza je svakog roditelja da zaštiti svoje dijete od pohađanja vjeronauke iz prvog stava ove fetve.

-         FARZ – obaveza je svakog roditelja da svom djetetu omogući pohađanje islamske vjeronauke u džamiji ili mektebu.

-         Direktori i nastavnici koji vrše pritisak na učenike radi pohađanja takve vjeronauke čine zlo, čime se svrstavaju u neprijatelje islama, Islamske zajednice i muslimana. 


O B R A Z L O Ž E N J E

Prisustvom časovima vjeronauke koju izvode neovlaštena i nekompetentna lica krše se odredbe Šeriata utemeljene na Časnom Kuranu: „Reci, ne mogu se izjednačiti oni koji znaju i oni koji ne znaju.“ (Ez-Zumer, 9), nanosi se šteta djeci, roditeljima i zajednici, koja se mora otkloniti, u skladu sa riječima Poslanika a.s.: „Kada se emanet - odgovorni poslovi povjere onima koji za njih nisu kvalifikovani i kompetentni očekuj propast svijeta“i riječima: „Kada ne bude učenih svijetu će se ponuditi neznalice, koje će ljudi pitati, a oni će odgovarati bez ikakvog znanja, tako će u propast odvesti i sebe i narod.“ Zbog svega spomenutog pohađanje takve vjeronauke je štetno, te se iz tog razloga smatra haramom, tj. zabranjuje.

Shodno pomenutom, islamska vjeronauka se kao projekat, sa stanovišta Islamske zajednice, smatra ugašenim od strane režima, a ono što se danas nudi kao islamska vjeronauka jeste trovanje djece, krivovjerstvo i ubijanje njihovog dostojanstva, što u krajnjem ima za cilj asimilaciju i pokrštavanje djece ili pripremu za novi genocid.

Imajući u vidu da je jedna od temeljnih obaveza roditelja da svojoj djeci obezbijede kvalitetno vjersko obrazovanje, te kompetentne i pouzdane vjeroučitelje, u skladu sa kur'anskim imperativom: „O vjernici čuvajte sebe i svoje porodice od vatre“ i „Nemojte sami sebe upropaštavati“, kao i sa riječima Poslanika a.s: „ Svi ste vi pastiri i svako od vas će biti odgovoran za svoje stado“, te riječima „Roditelj ne može ništa vrjednije ostaviti svome djetetu od lijepog islamskog odgoja i znanja“, Islamska zajednica obavještava sve pripadnike da će se, dok se nastale okolnosti ne promijene, islamska vjeronauka održavati u džamijama, a izvodit će je vjeroučitelji koji su silom istjerani sa svojih radnih mjesta, imami i muallimi.

Pritisak direktora i nastavnika na djecu u cilju pohađanja islamske vjeronauke kod neovlaštenih nastavnika direktno je saučesništvo u nametanju krivovjerstva i pomaganje agresije na Islamsku zajednicu i muslimane, što ih svrstava u red otvorenih neprijatelja islama i muslimana.  

Fetva-i-emin

Rešad ef. Plojović

< Prošli Sljedeći >

Facebook

Top