Skip to content

Islamska zajednica predvodi Bošnjake
Četvrtak, 10. Januar 2013.| 11:11

Intervju: Enes-ef. Svraka - predsjednik Sabora Islamske zajednice u Srbiji

Klikni za punu veličinu
Enes-ef. Svraka je rođen 29.11.1970. godine u Strgačini, općina Rudo, Bosna i Hercegovina. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Diplomirao je na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. Trenutno je student treće godine postdiplomskih doktorskih studija na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Enes-ef. Svraka je službenik Islamske zajednice od 1. jula 1991. godine, kada je postavljen na mjesto imama, hatiba i muallima u džematu Stari grad - Priboj, Medžlis IZ-e Priboj. Prvi put za člana Sabora IZ-e Sandžaka biran je 1998. godine. U jednom mandatu obavljao je dužnost potpredsjednika Sabora IZ-e Sandžaka. U dva mandata bio je član Sabora IZ-e u Bosni i Hercegovini.  

U posljednjem mandatu obavljao je dužnost predsjednika Skupštine Muftijstva sandžačkog. Član je Mešihata IZ-e u Srbiji i glavni imam Medžlisa IZ-e Priboj. Oženjen je i otac četvoro djece. Na posljednjom, konstituirajućem zasjedanju Sabora Islamske zajednice izabran je za predsjednika Sabora.


GLAS ISLAMA: Kako se osjećate nakon izbora na mjesto predsjednika Sabora Islamske zajednice? 

SVRAKA: Prije svega upućujem zahvalu Allahu dž.š. na svim Njegovim odredbama, a potom koristim priliku da se zahvalim na ukazanom povjerenju koje mi je dato od strane članova Sabora i rukovodstva Islamske zajednice.

Sabor Islamske zajednice je najviše predstavničko i zakonodavno tijelo Islamske zajednice i naravno da se osjećam počastvovano, ali istovremeno osjećam i veliku odgovornost koja proizilazi iz pozicije predsjednika Sabora.

Ovo je satisfakcija za mene lično, ali isto tako i za moju porodicu, moje kolege iz Priboja, moje prijatelje, ali i za sve Bošnjake Priboja koji me doživljavaju kao svog duhovnog vođu i koji na moj izbor na mjesto predsjednika Sabora Islamske zajednice gledaju pozitivno.

 

GLAS ISLAMA: Nesumnjivo je da je to velika čast, ali i odgovornost. Kakvi su Vaši planovi u daljem radu Sabora? 

SVRAKA: Obzirom da sam bio član Sabora i u prethodnom sazivu upoznat sam sa načinom rada i aktivnostima Sabora. U dosadašnjem radu Sabor je odražavao i pokazao unutarnju stabilnost Islamske zajednice i odlučnost u važnim trenucima.

Što se tiče daljeg rada Sabora, ako Bog da, u najskorije vrijeme planiram konsultacije sa saradnicima i rukovodstvom Islamske zajednice gdje bi predočio i predložio neke nove segmente budućeg rada Sabora. Evo uskoro ulazimo i u novu kalendarsku godinu, tako da bi bilo dobro blagovremeno pripremiti okvirni prijedlog narednog jednogodišnjeg i četvorogodišnjeg plana rada Sabora koji bi na samom zasjedanju bili preciznije definisani. Sigurno da će posla biti mnogo. Prije svega treba nastaviti sa već otpočetim aktivnostima, kao što je npr. započeta procedura ustavnih promjena, zatim donošenjem novih normativnih akata itd.

U svakom slučaju, nastojat ću da kao predsjednik Sabora doprinosim jačanju, stabilizaciji i prosperitetu Islamske zajednice u cjelini, rješavanju problema s kojima se suočava i pitanja koja se nameću te jedinstvu muslimana Bošnjaka i njihovoj afirmaciji.

 

GLAS ISLAMA: Hoće li se Sabor sastajati češće, ili prema potrebi kada treba da vjernicima pojasni novonastale situacije? 

SVRAKA: Kada su u pitanju zasjedanja Sabora, to je definisano Ustavom Islamske zajednice i drugim normativnim aktima. Zasjedanja se održavaju redovno, a vanredna prema ukazanoj potrebi. Onoliko koliko bude bilo potrebno za uspješan i kvalitetan rad Sabora i ispunjavanje emaneta koji Sabor ima, toliko će biti i zasjedanja Sabora.

 

GLAS ISLAMA: U periodu koji je za nama Sabor je donio mnoge teške i značajne odluke. Očekujete li da će u budućem periodu doći do relaksacije prilika i da odluke Sabora neće biti teške i komplikovane? 

SVRAKA: Da, vrijeme koje je iza nas ostalo, posebno zadnjih pet godina, bilo je puno iskušenja i važnih događanja koja su bila u i okolo Islamske zajednice. Svakako da je to iziskivalo i adekvatnu reakciju i aktivnost Islamske zajednice, pa samim tim i Sabora koji je usvojio i donio čitav niz značajnih zaključaka, odluka i nekoliko deklaracija, koje su se ticale ne samo Islamske zajednice nego i cijelog islamskog i bošnjačkog naroda. Jednostavno, bilo je neophodno poduzeti određene aktivnosti i korake te postupiti u datom trenutku onako kako nam to nalaže i naša vjera - mudro, iskreno, hrabro, odmjereno, kako bi opravdali emanet koji nosimo.

Jako je teško o tome govoriti kakve će odluke u budućnosti Sabor donositi u smislu da li će biti teške i kompleksne, ali ono što mogu reći jeste da ću se truditi i zalagati da Sabor usvaja i donosi one odluke koje bude zahtijevalo vrijeme, izazovi i potrebe koje se ukažu, odluke koje će biti korisne za islam i muslimane, Islamsku zajednicu i njene pripadnike, ma koliko bile teške.

 

GLAS ISLAMA: Ostala su mnoga neriješena pitanja: jedinstvo Islamske zajednice, vakufska imovina, vjeronauka. Imate li planove na koji bi se način ova pitanja mogla riješiti i koje su to odluke koje Sabor treba da donese da bi došlo do rješenja ovih pitanja? 

SVRAKA: Pomenuli ste glavna neriješena pitanja i probleme s kojima se Islamska zajednica intenzivno suočava posljednjih godina, kao što su: pitanje jedinstva Islamske zajednice, pitanje vraćanja vakufske imovine i pitanje izvođenja nastave islamske vjeronauke u školama. Osim ovih postoji još čitav niz pitanja i problema koja nisu ovako kompleksna.

Kad bi rješavanje ovih značajnih pitanja bilo ovisno samo o saborskim odlukama ja bih se potrudio da već iduće hefte bude zakazano zasjedanje Sabora i usvojene te odluke. Međutim, poznato je Vama, a i široj javnosti da su ključevi rješenja ovih pitanja u rukama onih koji su ih i proizveli, dakle u rukama Beograda, u rukama vlasti, politike, obavještajnih službi i njihovih sluga.

Ja se ipak nadam da će prevladati razum i da će oni koji drže ove ključeve u svojim rukama u interesu pravde, u interesu ispunjavanja svojih preuzetih obaveza koje su propisane Ustavom R. Srbije, zakonima i drugim aktima, u interesu poštivanja vjerskih prava, u interesu poštivanja ljudskih prava, u interesu poštivanja prava manjina, početi da primjenjuju Ustav i zakone u punom kapacitetu, naći načina kako da se riješe paravjerske tvorevine i kako vratiti jedinstvo Islamskoj zajednici, vratiti joj oduzetu vakufsku imovinu, a ne slati policiju da obezbjeđuje nova izvršenja otimanja vakufske imovine, u škole vratiti kvalifikovane vjeroučitelje koji su vjersku nastavu predavali u školskoj 2008/2009. godini, te na takav način prestati sa diskriminacijom i cirkuskom atmosferom koja vlada svake godine početkom septembra kada se pojavi lista vjeroučitelja koju u škole dostavi nadležno ministarstvo na prijedlog odmetnika Zilkića. Naravno, rješenje ovih pitanja je dobro, prije svega, za Srbiju, za njen međunarodni kredibilitet u pogledu ispunjavanja evropskih uslova i standarda kada su u pitanju vjerske slobode i ljudska prava, dobro za cijeli region, za Sandžak i međuljudske odnose. Nadam se da će to shvatiti oni koji drže ključeve.

 

GLAS ISLAMA: Utisak i zaključak sa konstituirajućeg zasjedanja novog saziva Sabora bio je da Islamska zajednica ulazi u mirniji period stabilizacije. Kakav je Vaš stav o vremenu koje je pred nama? 

SVRAKA: Islamska zajednica je davno prohodala, nije više u uzrastu da je neko vodi za ruku, prevazišla je i period starateljstva. Islamska zajednica je punoljetna, ali ne samo punoljetna s pravom i mogućnosti glasa, već punoljetna s pravom i sposobnosti da bude birana, da bude lider, vođa bošnjačkog naroda, što ona i jeste. Islamska zajednica je prebrodila sva dosadašnja iskušenja i izazove koji su joj se našli na putu razvoja, uspona i stabilizacije.

Islamska zajednica je jaka, organizovana i stabilna. Stabilnija je nego ikad jer oni koji su potkopavali stabilnost Islamske zajednice sami su je napustili, otišli su misleći da je tako oslabe, a ustvari su je samo ojačali. U prilog snazi, organizovanosti i stabilnosti Islamske zajednice govore i podaci o kadrovskoj strukturi i kadrovima kojima raspolaže, podaci o odgojno-obrazovnim ustanovama, podaci o infrastrukturi, podaci o novim vakufima itd. Zato se slažem sa Vašim utiscima sa konstituirajućeg zasjedanja Sabora i sa konstatacijom glavnog muftije Muamer-ef. Zukorlića da će poslije faze odbrane Islamske zajednice nastupiti period stabilizacije u kojem treba više raditi na kvalitetu.

 

GLAS ISLAMA: Ljudi se u principu boje promjena. Turbulencije u Islamskoj zajednici su se javile nakon Objediniteljskog Sabora 2007. godine kada mnogi nisu mogli da prihvate promjene u organizacionoj strukturi Islamske zajednice. Mislite li da su se te promjene stabilizirale i da se sada treba staviti akcenat na razvojne projekte Islamske zajednice? 

SVRAKA: Pa vidite, oni koji su naučili da plivaju u bari, kad se nađu u rijeci ili nekoj drugoj većoj vodenoj površini, ne znaju da se snađu, uspaniče se i utope se. Tako je i sa onima koji se boje promjena. Oni koji nisu mogli da prihvate promjene u organizaciji Islamske zajednice, prihvatili su da daju vječno za ono što je prolazno - prodali su ono što nije za prodaju.

Međutim, neću se njima baviti jer dovoljno im je to što se bave sami sobom i što su sami sebe označili do Sudnjeg dana, a problemi, turbulencije i agresija na Islamsku zajednicu dolaze u trenutku kada Islamska zajednica izlazi iz okvira Sandžaka i postaje značajan faktor na cijeloj teritoriji države i kada su je kao svoju, jednu jedinu, prihvatili svi narodi koji se deklarišu kao muslimani i pripadnici Islamske zajednice.

Nedavno smo obilježili 19 godina od osnivanja Mešihata IZ-e Sandžaka, koji se vrlo brzo našao na udaru državnih organa nakon osnivanja. Dakle, od samog početka bilo je sputavanja i ometanja, međutim, i u takvim uslovima Islamska zajednica je imala viziju razvoja i ostvarivala je razvojne projekte. 

U skladu sa svojim kapacitetima i cjelokupnim ambijentom koji vlada oko Islamske zajednice, nakon uspješne odbrane potrebno je, prije svega, još jačati Islamsku zajednicu iznutra, a potom se baviti i novim razvojnim projektima, od kojih su neki ranije najavljeni i poznati javnosti.

 

GLAS ISLAMA: Sabor je najviši predstavnički organ Islamske zajednice i u njemu su zastupljeni predstavnici svih medžlisa koji su geografski udaljeni jedni od drugih. Hoćete li raditi na poboljšanju komunikacije i saradnje među medžlisima? 

SVRAKA: Svi medžlisi su zastupljeni kroz svoje predstavnike u Saboru Islamske zajednice, a prvi pravi pokazatelj želje za međusobnim uvezivanjem i saradnjom medžlisa je Objedinjujući Sabor kada je data jednoglasna podrška jedinstvenoj Islamskoj zajednici.

Da li je dovoljan dosadašnji nivo međusobne saradnje medžlisa? Pa vjerovatno nije i sigurno da može mnogo više i bolje. Naravno da je poželjna što bolja saradnja među medžlisima, posebno onim koji su geografski bliži jedni drugima, kao i povezivanje i saradnja geografski međusobno udaljenih medžlisa. Međutim, za puni uspjeh ove ideje potreban je angažman više instanci, počevši od samih medžlisa, preko organa muftijstava, do Sabora Islamske zajednice. Ja sa nadam da ćemo u vremenu koje je ispred nas uspjeti napraviti određene pomake i na ovom polju.

 

GLAS ISLAMA: Za kraj, imate li nešto da poručite čitaocima „Glasa islama“? 

SVRAKA: Imajući u vidu da ovim pitanjem najavljujete kraj našeg razgovora, želim da se zahvalim Vama i „Glasu islama“ na omogućenom prostoru da na samom početku mog mandata imam priliku da se predstavim.

Želim da podsjetim sebe i čitaoce „Glasa islama“ na Božje riječi iz sure El-Isra’, 7. ajet, gdje se kaže da čovjek „sve što čini - čini sebi, dobro i zlo“.Prema tome, svjesni činjenice da je život jedan, živimo ga u pokornosti i poslušnosti Allahu dž.š., živimo dostojanstveno i ponosito. Čuvajmo i unapređujmo Islamsku zajednicu.

Zdrava porodica, savjestan rad, složan džemat, jedinstvena, jaka i dobro organizirana Islamska zejednica je svjetlo budućnosti Bošnjaka na ovim prostorima. Zato budite budni i oprezni, jer dobrog muslimana zmija ne smije ujesti dva puta iz iste rupe. Mahsus selam!

Razgovarao: Nermin Gicić

Glas islama br. 237, Datum: 20. 12. 2012.

< Prošli Sljedeći >

Facebook

Top