Skip to content

ZASJEDAO SABOR ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA AUSTRALIJE
Utorak, 27. Maj 2008.| 20:37

     U subotu 24. maja 2008. god. u Brizbejnu (Brisbane) održano je redovno zasjedanje Sabora Islamske zajednice Bošnjaka Australije.  Domaćin zasjedanja Sabora ovoga puta bila je Bošnjačka islamska zajednica ‘Eight Mile Plains' na čelu sa predsjednikom gosp. Ahmedom Eljazovićem i imamom Sifet ef. Omerovićem. Zasjedanje Sabora trajalo je više od 6 sati.

     Saboru su prisustvovali slijedeći predstavnici bošnjačkih džemata širom Australije: hadži Sajit Smajić - predsjednik bošnjačke islamske zajednice (Perth, Zapadna Australia), hadži Ibrahim Karamujić, predsjednik Bošnjačkog islamskog centra Deer Park (Melbourne, Victoria) Muhamed ef. Đidić, imam (džemat Deer Park - Melbourne, Victoria), Vehbija Džafić, predsjednik bošnjačke islamske zajednice Noble Park (Melbourne, Victoria), Ahmed Eljazović, predsjednik bošnjačkog islamskog centra ‘Eight Mile Plains' (Brisbane, Queensland) Ahmed Bešić (Brisbane, Queensland), Sifet ef. Omerović, imam džemata Brisbane (Brisbane, Queensland), Osman Softić, Australsko-bošnjačka islamska zajednica ‘Gazi Husrev-beg' i predsjednik Mešihata (Sydney, NSW), Salih ef. Mujala, glavni imam, (imam džemat Penshurst - Sydney, NSW), Jasmin ef. Bekrić, imam (džemat Smithfield - Sydney, NSW).

mesihat-australija1

     Nakon dočeka delegata na aerodromu Brisbane - od kojih su neki morali putovati čak 5 sati avionom (Perth na zapadnoj obali Australije) te smještaja i kraćeg odmora, delegati su se uputili ka Logan Road-u u južnim predgrađima Brizbana koji krasi visoka kupola bošnjačkog islamskog centra u izgradnji. Nakon dočeka od strane domaćina i svečanog ručka uslijedio je obilazak džamije i islamskog centra koji se nalaze u finalnoj fazi izgradnje. Nakon razgledanja objekta džamije delegati su pristupili radu.

     Zasjedanje je otvoreno učenjem odlomka iz Kur'ana. Na dnevnom redu zasjedanja našla su se slijedeća pitanja:

1.      Izvještaj glavnog imama o vjersko-prosvjetnom radu Mešihata (koordinacionog tijela islamske zajednice Bošnjaka Australije),

2.      Izvještaji predsjednika i sekretara Mešihata te izvještaj blagajnika Mešihata o financijskom poslovanju Mešihata u proteklom periodu između dva zasjedanja,

     Izvještaji Mešihata obuhvatili su veliki broj aktivnosti, među kojima su bile akcija zekata i sadekatul-fitra, akcija kurbana, stipendiranja studenta FIN-a i ostalih islamskih institucija u BiH, posjete glavnog imama pojedinačnim džematima, islamskim manifestacijama, organizaciji posjeta iz BiH među kojima su spomenute posjete: Hadžema Hajdarevića, Nedžada Latića, dr. Bećira Macića te posjete reisu-l-uleme prof. dr. Mustafe ef. Cerića.

     U izvještaju je takođe navedena financijska i logistička podrška Mešihata projektima štampanja i promocija knjiga bošnjačkih autora u Australiji: Alije Resulovića, prof. mr. Habiba Mandžića, dr. Džavida Haverića, Ibre Suhopoljca, (Mešihat je ko-sponzorirao projekat ‘Veče Bošnjačke kulture stvarane u Australiji' a pojavio se i kao vodeći sponzor i pokrovitelj obilježavanja 10. godisnjice obilježavanja genocida u Srebrenici i u tu svrhu održane konferencije na Sydney University. Istaknuta je i podrška Mešihata projektu Bošnjaci.net, udruženju Preporod, te podrška projektu bošnjačke trilogije  "Hod Sudbine" autora akademika prof. dr. Bajrama Redžepagića.

mesihat-australija

     U izvještaju su takođe pomenuti projekti u kojima je Mešihat učestvovao u saradnji sa Vijećem BiH Organizacija Australije pod vodstvom gosp. Senade Softić-Telalović. Radi se o seminarima održanim u Melburnu i Perthu sa ciljem obavještavanja i osvješćivanja Bošnjaka u pogledu aktuelnih zakona Australije donesenih nakon 11. septembra 2001., a koji se tiču statusa muslimana u Australiji. Ovim forumima prisustvovali su i najveći državni predstavnici, među kojima ministar za etnička pitanja u zapadnoj Australiji kao i najviši predstavnici različitih vladinih agencija uključujući i predstavnike policijskih snaga, zakonodavnih službi i sl.

     Značajno mjesto u izvještaju Mešihata pripalo je međureligijskoj suradnji za koju se zalagao Mešihat. Istaknuti su zajednički projekti sa slijedećim organizacijama: Australian Intercultural Society u Melbourne-u, Affinity Intercultural Foundation, Jewish Board of Deputies of NSW, Uniting Church, Universal Peace Federation, Australian Islamic Friendship Association, Human Appeal International. Pomenut je i doprinos Mešihata  prvoj konferenciji imama Australije koju je organizirala federalna vlada Australije u izvedbi Austtralian Multicultural Foundation, zatim aktivna participacija Mešihata u ‘Abrahamic Conference" kao i u "Together for Humanity Foundation" organizacije koja je posebno aktivna na planu suzbijanja diskrimanicije i rasizma te koja je pokazala velike rezultate na planu izgradnje i očuvanja harmonije među različitim etničkim i vjerskim skupinama koje žive u Australiji.

     Dio izvještaja sadržavao je informacije o humanitarnom radu Mešihata kao kordinatora akcija prikupljanja pomoći za: zemljotres u Bamu (Iran), zemljotres u Pakistanu, Tsunami (Aceh - Indonezija- ova akcija realizirana je u suradnji sa indonežanskom zajednicom i konzulatom Republike Indonezije u Sydneyu), pomoć porušenom Libanonu, pomoć za Memorijalni centar Potočari, pomoć za izgradnju džamija u BiH. Istaknuti su kontakti i suradnja s ambasadama Indonezije, USA, islamskih zemalja, različitim islamskim institucijama Australije, državnim organima i sl.

     Nakon izvještaja Mešihata, izvjestaje su takođe podnijeli prisutni imami i predsjednici bošnjačkih džemata o aktivnostima naših džemata širom Australije. Ovi izvještaji obuhvatili su: broj članova, građevinske projekte, vjerske aktivnosti, rad s omladinom, tribine, forume, predavanja i sl., suradnju s organima vlasti (opština/država), islamski odgoj i obrazovanje i dr.

     Nakon diskusije, razmatranja i usvajanja izvještaja uslijedili su izbori za članove izvršnog tijela Mešihata.

     Sabor je dao povjerenje dosadšnjem sastava izvršnog tijela Mešihata. Za predsjednika Mešihata ponovo je jednoglasno izabran mr. Osman Softić, za sekretara Sifet. ef. Omerović, za blagajnika Jasmin ef. Bekrić. Dato je takođe povjerenje glavnom imamu Salihu ef. Mujala i njegovom zamjeniku mr. Ibrahimu ef. Omerdiću (Ibrahim ef. Omerdić je zbog preseljenja na ahiret njegove majke morao odsustvovati sa sjednice). Za koordinatora projekta organizacije hadža imenovan je Muhamed ef. Đidić. Ovom prilikom je takođe proučena i Fatiha pred dušu majke zamjenika glavnog imama Ibrahima ef. Omerdića (imam Islamske zajednice Noble Park-Melbourne).

     Potom je uslijedio niz različitih prijedloga od kojih će usvojene prijedloge Mešihat implementirati u narednom mandatu. Među pomenutim prijedlozima izdvajamo slijedeće: profesionalizacija Mešihata (uposljavanje profesionalnog administravnog radnika), štampanje odvojenih apoena za zekat od onih za sadekatul-fitr, usaglašavanje datuma obilježavanja bajrama, pro-aktivni angažman Mešihata i svih džemata u borbi protiv pošasti alkohola i droga među mladim Bošnjacima za čiju provedbu bi Mešihat dodjelio poseban grant, aktivniji rad na suzbijanju ekstremnih i devijantnih učenja kojima podliježu neki segmenti mlađih Bošnjaka, štampanje biltena Mešihata, izrada web stranice Mešihata, uvođenje članarine, organizacija hadža za Bošnjake sistemom (grupa u grupi) gdje bi svake godine vodič naših hadžija iz Australije bio jedan bošnjački imam, profesionalniji pristup aktivnostima na planu očuvanja islamske porodice među Bošnjacima Australije, aktivniji rad sa omladinom - organizacija češćih foruma, tribina i predavanja u tu svrhu, pokretanje inicijativa 'postom protiv alkohola i droge' i slično, zatim još bolje uvezivanje bošnjačkih omladinskih krugova širom Australije pod okriljem Islamske zajednice, pažljiviji odabir gostiju iz BiH, organizacija večeri ilahija i kasida, omladinskih kampova (izleta), sinhronizacija humanitarnih akcija, prevenstveno pomaganje (džemat-džematu u Australiji) posebno u vrijeme kada se svaki ovdašnji džemat u Australiji nalazi u fazi izgradnje višemilionskih vakufskih objekata npr. (kupovina vakufskog zemljišta, izgradnja džamija, islamskih centara, sportskih centara, imamskih kuća i sl.), apel bošnjačkim džematima da se uključe u rad šire islamske zajednice Australije kroz državna islamska vijeća (Councils) te Australsku islamsku federaciju (AFIC)  - krovnu instituciju Muslimana Australije.

     Zasjedanje je završeno učenjem Kur'ana i dovom. Sutradan, u nedjelju 25. maja, bošnjački džemat u Brisbanu priredio je veliki bošnjački teferič (picnic) na kome je bilo prisutno više od 300 Bošnjaka ovog australskog grada. Prisutnima su se tom prilikom prigodnim riječima obratili: glavni imam Salih ef. Mujala, predsjednik Mešihata Osman Softić, blagajnik Mešihata Jasmine ef. Bekrić, koordinator za hadž imam Muhamed ef. Đjidić, sekretar Mešihata Sifet ef. Omerović te hadži Sajit Smajić, predsjednik IZ u Perthu. Pomenuti su se u svojim kraćim nastupima zahvalili džematlijama Brisbana na profesionalnoj organizaciji, lijepom dočeku i gostoprimstvu i čestitali domaćinima na uspjehu izgradnje bošnjačkog islamskog centra - zasigurno najvećeg ove vrste u Australiji a sasvim sigurno jednog od najljepših i najvećih u bošnjačkoj dijaspori uopće.

     Mešihat se zahvaljuje svim delegatima koji nisu žalili vremena i truda kako bi dva dana proveli družeći se zajedno u radu na jačanju i razvoju te očuvanju jedinstva bošnjačke islamske zajednice u Australiji. Mešihat se takođe posebno zahvaljuje domaćinima (upravi islamske zajednice u Brisbanu) na uspješnoj organizaciji i toploj dobrodošlici te domaćinskom prijemu a posebno džematlijama Brisbana na odazivu velikom bošnjačkom teferiču od kojeg je sav prihod bio namijenjen izgradnji džamije.

     Moleći Allaha dž.š. da nas pomogne u radu, zajedništvu i implementaciji zaključaka sa sjednice, izražavamo tople selame svim članovima islamske zajednice i svim Bošnjacima.

Press služba Mešihata Islamske zajednice Bošnjaka Australije

www.rijaset.ba

< Prošli Sljedeći >

Facebook

Top